Californication season 2, House season 5, Lie to Me season 1, Life season 2, NCIS season 5, One Tree Hill season 6, Samantha Who? season 2, Scrubs season 8, Smallville season 8, Thirtysomething season 1, and Wiseguy season 1.