Cowboy Bebop Cast and Crew


Home > Television > C > Cowboy Bebop > Cast and Crew


Cast
Steve Kramer - English Voice
George Kee - English Voice
Dan Martin - English Voice
Katia Moraes - English Voice
Sparky Thornton - English Voice
Jack Hamer - English Voice
Nellie Wuu - English Voice
David Lucas - English Voice
John A Billingslea - English Voice
Tom Charles - English Voice
Mike D'Gard - English Voice
Steve Poletti - English Voice
Abe Lasser - English Voice
Dorothy Melendrez - English Voice
Director
Shinichiro Watanabe
Yoshiyuki Takei
Melissa Williamson
Producer
Ryo Miyaki
Kazuhiko Ikeguchi
Masahiko Minami
Yutaka Maseba
Haruyo Kanesaku
Osamu Maseba
Charles McCarter
Jerry Chu
Tsunetoshi Koike
Writer
Akihiko Inari
Sadayuki Murai
Keiko Nobumoto
Dai Sato
Shinichiro Watanabe
Ryota Yamaguchi
Michiko Yokote
Marc Handler