Related Movies

Outrage


Kikujiro


Fireworks

Zatoichi Cast and Crew


Home > Movies > Z > Zatoichi > Cast and Crew


Cast
Tadanobu Asano - Hattori the Ronin
Michio Ogusu - Aunt O-Ume
Yui Natsukawa - O-Shino--Gennosuke Hattori's Wife
Guadalcanal Taka - Shinkichi
Yuko Daike - O-Kinu, the Geisha
Daigoro Tachibana - Osei, The Geisha
Takeshi Kitano - Zatoichi
Ittoku Kishibe - Ginzo
Saburo Ishikura - Ogi
Akira Emoto - Tavern Owner
Director
Takeshi Kitano
Producer
Masayuki Mori
Tsunehisa Saito
Chieko Saito
Masanori Sanada
Takio Yoshida
Writer
Takeshi Kitano
Kan Shimozawa