Related Movies

San Gingchat Gusi

Shaolin Cast and Crew


Home > Movies > S > Shaolin > Cast and Crew


Cast
Jackie Chan - Wu Dao
Andy Lau - Hou Jie
Nicholas Tse - Cao Man
Fan Bingbing - Yan Xi
Wu Jing - Jing Neng
Yu Hai - the Abbot
Yu Shaoqun
Director
Benny Chan Muk Sing