Related Movies

Shino Funjatta

Shall We Dance? Cast and Crew


Home > Movies > S > Shall We Dance? > Cast and Crew


Cast
Kôji Yakusho - Shohei Sugiyama
Tamiyo Kusakari - Mai Kishikawa
Naoto Takenaka - Tomio Aoki
Eriko Watanabe - Toyoko Takahashi
Akira Emoto - Toru Miwa--Private Detective
Yu Tokui - Tokichi Hattori
Hiromasa Taguchi - Masahiro Tanaka
Reiko Kusamura - Tamako Tamura
Hideko Hara - Masako--Sugiyama's Wife
Hiroshi Miyasaka - Maccho
Kunihiko Ida - Teiji Kaneko
Amie Tojo - Hisako Honda
Ayano Nakamura - Chikage--Sugiyama's Daughter
Katsunari Mineno - Shinichi Hirayama
Tomiko Ishii - Haruko
Maki Kawamura - Eiko
Takako Matsuzaka - Fusako Hattori
Koichi Ueda - Torakichi
Mari Nishino - Wakako--Toyoko's Daughter
Yuri Kawachi - Marika
Emiko Hara - Akiko Hattori
Rie Misawa - Suzune
Mizue Kihara - Nami Suzuki
Taro Ikemura - Yutaka Kawai
Kenji Nakagawa - Visitor at Dance Hall
Katsuhisa Shirota - Chu
Kaoru Shinoda - Shinji
Yoko Noma - Fumiko
Kie Sugata - Mai--as a Child
Hanako Onuki - Student
Akiko Hatakeyama - Aya Komatsu
Shuichiro Moriyama - Ryo Hishikawa
Kyoko Kagawa - Keiko Kishikawa
Yuji Aikawa - Dancer
Hisashi Aida - Dancer
Eriko Aso - Dancer
Takeo Adachi - Dancer
Mie Azuma - Dancer
Akiko Iida - Dancer
Kumiko Ikemura - Dancer
Manabu Ishikawa - Dancer
Yoshiko Izumi - Dancer
Tsutomu Ichikawa - Dancer
Kiyomichi Ito - Dancer
Yuhei Ito - Dancer
Yoko Ito - Dancer
Shoichi Imai - Dancer
Toshinori Iwata - Dancer
Hiroyuki Iwata - Dancer
Toshiya Ueda - Dancer
Toshio Oi - Dancer
Ayako Osato - Dancer
Yutaka Oyama - Dancer
Daisuke Oka - Dancer
Kimihiko Okazaki - Dancer
Kazuyo Ogasawara - Dancer
Norifumi Okada - Dancer
Seika Okamoto - Dancer
Yumi Oda - Dancer
Takashi Onozaki - Dancer
Masaki Kagawa - Dancer
Harumichi Katano - Dancer
Masahiko Kato - Dancer
Kureha Knazawa - Dancer
Michi Kaneko - Dancer
Shigeki Kanemoto - Dancer
Kunihiro Kawada - Dancer
Kiichiro Kawachi
Mariko Kawahara - Dancer
Nobue Kikuchi - Dancer
Asako Kishimoto - Dancer
Satoko Kiyohara - Dancer
Yakari Kudo - Dancer
Yasuko Kubota - Dancer
Akira Kume - Dancer
Daisuke Kodera - Dancer
Tatsu Gotenba - Dancer
Thuyoshi Kobayashi - Dancer
Sumie Sakai - Dancer
Tatsuyuki Sakai - Dancer
Jun Sakaki - Dancer
Yuko Sakaki - Dancer
Koji Sato - Dancer
Yuzuko Sawayanagi - Dancer
Yasuya Sinozaki - Dancer
Masashi Shinohara - Dancer
Mariko Shinohara - Dancer
Atsuko Shimomura - Dancer
Satoru Shiraiwa - Dancer
Kotoe Taichi - Dancer
Mieko Takami - Dancer
Hiroshi Taguchi - Dancer
Koichi Takeuchi - Dancer
Yasushi Takeuchi - Dancer
Toshihiro Tanaka - Dancer
Keiko Tanimura - Dancer
Osamu Tanokura - Dancer
Ryota Tsuchiya - Dancer
Chikako Tezuka - Dancer
Tomoharu Tokunaga - Dancer
Akihiko Tozaki - Dancer
Erika Tomiyama - Dancer
Motohiro Toriki - Dancer
Eri Nagai - Dancer
Akira Nakagawa - Dancer
Hiroko Nagasawa - Dancer
Junya Nakano - Dancer
Sadarou Nagawa - Dancer
Shiho Nagoe - Dancer
Hidenori Narikuni - Dancer
Kta Nishihara - Dancer
Daisuke Nishimura - Dancer
Tokuo Hagiwara - Dancer
Chika Hayashi - Dancer
Toyonosuke Bando - Dancer
Naomi Hinaga - Dancer
Yukiko Hirade - Dancer
Uran Hirosaki - Dancer
Masaki Hiwatari - Dancer
Saori Fukuda - Dancer
Michiru Fukuno - Dancer
Takenori Fukumoto - Dancer
Toyoshi Fujiwara - Dancer
Mitsuyo Hoshino - Dancer
Mizuyo Horiguchi - Dancer
Kazuko Honjo - Dancer
Joji Matsuoka - Dancer
Erika Mabuchi - Dancer
Naoki Mitsuoka - Dancer
Yasuo Miyadera - Dancer
Taizo Miyamoto - Dancer
Takayuki Yasufuko - Dancer
Keitaro Yamauchi - Dancer
Satoko Yamazaki - Dancer
Makiko Yamashita - Dancer
Hiroyuki Yamada - Dancer
Saburo Yokoo - Dancer
Aya Yokomori - Dancer
Kurin Yoshiki - Dancer
Kotomi Yoshida - Dancer
Takashi Takemura - Announcer at Dancer Competition
Mika Takanishi - Pro Dancer at Dance Hall
Kazunari Hashimoto - Tetsu Mambo
Masaaki Takarai - Student
Naena Hoffman - Blackpool Dancer
Angelique Roehm - Blackpool Dancer
Paradise Yamamoto - Band Leader
Ruriko Sonoda - Band Member
Maiko Ito - Band Member
Hiroshi Iida - Dancer
Atsuko Yoshida - Dancer
Toru Hasegawa - Dancer
Nobuko Nemoto - Dancer
Minoru Ueno - Dancer
Toyomi Ueno - Dancer
Tomohiko Murakami - Dancer
Nobue Murakami - Dancer
Toyoharu Mine - Dancer
Mieko Mine - Dancer
Masao Ugashin - Dancer
Aoi Ugashin - Dancer
Kiyoshi Yoshikawa - Dancer
Mayumi Yoshikawa - Dancer
Toshikatsu Ariga - Dancer
Sachiko Motoie - Dancer
Kiyotaka Imaizumi - Dancer
Kyoko Miyahara - Dancer
Hiroyuki Takeshima - Dancer
Akiko Takeshima - Dancer
Ritoshi Oda - Dancer
Keiko Fujiwara - Dancer
Chintou Nin - Dancer
Kazuko Amamiya - Dancer
Kozo Takahashi - Dancer
Minako Takahashi - Dancer
Takeo Hashimoto - Dancer
Hideko Hashimoto - Dancer
Ken Hasegawa - Dancer
Tokiko Takamura - Dancer
Moichi Kikuchi - Dancer
Michiko Kamoda - Dancer
Yoshimi Kikuta - Dancer
Yukari Kikuta - Dancer
Shinji Obara - Dancer
Yoko Okabe - Dancer
Yoshio Tanaka - Dancer
Hisako Tanaka - Dancer
Suguru Ichikawa - Dancer
Shinji Sasaki - Dancer
Hiroshi Yamagata - Dancer
Tomohiro Suda - Dancer
Chiyoko Suda - Dancer
Kazuhiro Horinouchi - Dancer
Motoko Horinouchi - Dancer
Hidekazu Tanaka - Tokihiko Okada
Yoko Tanaka - Naoko
Goro Kataoka - Jo Blues
Ren Ôsugi - Sugiura
Yudai Ishiyama - Hama Jitterbug
Hirotaro Honda - MC at Mai's Farewell Party
Masahiro Motoki - Hiromasa Kimoto
Misa Shimizu - Natsuko
Neil Dewar - United Kingdom Dancer
Lorraine Kuznik - United Kingdom Dancer
Alan Shingler - United Kingdom Dancer
Donna Shingler - United Kingdom Dancer
Erik Barekmann - United Kingdom Dancer
Eva Furedi - United Kingdom Dancer
Mark Shutlar - United Kingdom Dancer
Jayne Brown - United Kingdom Dancer
David Trueman - United Kingdom Dancer
Helen Trueman - United Kingdom Dancer
Mark Lucas - United Kingdom Dancer
Delia Crosseley - United Kingdom Dancer
Thomas Persson - United Kingdom Dancer
Samantha Harris - United Kingdom Dancer
Peter Urankar - United Kingdom Dancer
Bojana Rangus - United Kingdom Dancer
Anton DuBeke - United Kingdom Dancer
Claire Butler - United Kingdom Dancer
Timothy Howson - United Kingdom Dancer
Joanne Bolton - United Kingdom Dancer
Kevin Clapson - United Kingdom Dancer
Diane Smith - United Kingdom Dancer
Robert Hoffman - Blackpool Dancer
Director
Masayuki Suo
Producer
Yasuyoshi Tokuma
Itsumichi Isomura
Hiroyuki Kato
Seiji Urushido
Shigeru Ono
Kazuhiro Igarashi
Shoji Masui
Yuji Ogata
Writer
Masayuki Suo