Related Movies

A Simple Life


Qian Yan Wan Yu

Night and Fog Cast and Crew


Home > Movies > N > Night and Fog > Cast and Crew


Cast
Simon Yam - Lee Sum
Zhang Jingchu - Wong Hiu-ling
Jacqueline Law - Lily
Amy Chum - Mrs Au
Audrey Chan
Ariel Chan
Yim Chau-wah
Director
Ann Hui
Producer
Ann Hui
Wong Jing
Writer
Cheung King-wai