Related Movies

X


Akira


Ginga Tetsudo 999

Metropolis Cast and Crew


Home > Movies > M > Metropolis > Cast and Crew


Cast
Yuka Imoto - of Tima
Kei Kobayashi - of Kenichi
Kohki Okada - of Rock
Taro Ishida - of Duke Red
Kousei Tomita - of Shunsaku Ban
Norio Wakamoto - of Pero
Junpei Takiguchi - of Doctor Laughton
Takeshi Aono - of Ponkotz
Masaru Ikeda - of President Boon
Syun Yashiro - of Notarlin
Toshio Furukawa - of Skunk
Shigeru Chiba - of Lamp
Masashi Ebara - of Hamueggu
Takaya Hashi - of Lyon
Norihiro Inoue - of Atlas
Rikako Aikawa - of Fifi
Jamieson K Price - of Duke Red
Brianne Siddall - of Kenichi
Brianne Siddale - of Kenichi
Rebecca Olkewski - of Tima
Dave Whittenberg - of Rock
Scott Weinger - of Atlas
Tony Pope - of Shunsaku Ban
Dave Mallow - of Pero
Sy Prescott - of Doctor Laughton
Producer
Osamu Tezuka
Writer
Katsuhiro Otomo