Related Movies

Tron: Legacy


The Last Starfighter

Gamers Cast and Crew


Home > Movies > G > Gamers > Cast and Crew


Cast
Aleksei Bardukov - Maksim
Sergey Burunov - Boris
Sergei Chirkov - Vampire
Sergey Chirkov - Vampire
Agniya Ditkovskite - Lena
Sergey Gazarov - Dario Shimich
Michael Gorevoy - Pokrovskiy
Ruslan Khabibullov - Warlord
Yevgeni Kharlanov
Vladimir Laptev
Soslan Fidarov
Marina Petrenko
Pavel Priluchnyy
Director
Pavel Sanaev
Producer
Oleg Andreyev
Alexandre Bondarev
Leonid Ogonodnikov
Aleksei Ryazantsev
Writer
Aleksandr Chubaryan
Pavel Sanaev