Related Movies

KT

Face Cast and Crew


Home > Movies > F > Face > Cast and Crew


Cast
Naomi Fujiyama - Masako
Kankuro Nakamura - Toshiro
Ittoku Kishibe - Eiichi
Etsushi Toyokawa - Hiroyuki
Hiroyuki Sato - Ikeda
Riho Makise
Jun Kinimura
Koichi Sato
Michiyo Ookusu - Ritsuko Nakagami
Jun Kunimura
Director
Junji Sakamoto
Producer
Yukiko Shii
Writer
Junji Sakamoto
Isamu Uno