Related Movies

Wanted


Night Watch

Day Watch Cast and Crew


Home > Movies > D > Day Watch > Cast and Crew


Cast
Konstantin Khabensky - Anton Gorodensky
Maria Poroshina - Svetlana
Mariya Poroshina - Svetlana
Dmitry Martynov - Yegor
Galina Tyunina - Olga
Vladimir Menshov - Geser
Viktor Verzhbitsky - Zavulon
Alexei Chadov - Kostya
Valery Zolotukhin - Kostya's Father
Zhanna Friske - Alisa
Rimma Markova - The Old Witch Darya
Dima Martinov - Egor
Nurzhuman Ikhtymbayev - Zoar
Alexei Maklakov - Semen
Alexandre Samoilenko - Bear
Gosha Gutsenko - Ignat
Irina Yakovleva - Galina Rogova
Egor Dronov - Tolik
Nikolai Olyalin - The Inquisitor
Anna Slyu - Tiger Cub
Igor Lifanov - The Parrot
Sergey Trofimov - Zavulon's Secretary
Maria Mironova - Egor's Mother
Anna Dubrovskaya - The Vampiress
Anton Stepanenko - Himself
Sergey Ovchinnikov - Himself
Emir Baygazin - Bit Part
Amir Alpiev - Bit Part
Aleksandr Shvetsov - Bit Part
Valentina Berezutskaya - Bit Part
Irina Domninskaya - Bit Part
Shurkhat Irgashchev - Bit Part
Sergey Bystritskiy - Bit Part
Andrey Barshchevskiy - Bit Part
Sazhida Tashmatova - Bit Part
Alisher Murzakulov - Bit Part
Victoria Zimenkova - Bit Part
Elena Molchenko - Bit Part
Sergey Sery - Bit Part
Aleksey Ogurtsov - Bit Part
Aleksandr Kasyanov - Bit Part
Olga Stukalova - Bit Part
Kazbek Salpagarov - Bit Part
Sofiya Prigarova - Bit Part
Vladimir Sterzhakov - Bit Part
Ekaterina Malikova - Bit Part
Denizbek Chalapinov - Bit Part
Gani Kulzhanov - Bit Part
Romuald Makarenko - Bit Part
Igor Burlov - Bit Part
Valentin Bukin - Bit Part
Anna Kharlamova - Bit Part
Igor Savochkin - Bit Part
Michail Gavrilov - Guest at Egor's birthday's party
Elena Bychkova - Guest at Egor's birthday's party
Andrey Kuchishkin - Guest at Egor's birthday's party
Natalia Kuchishkina - Guest at Egor's birthday's party
Roman Miryaev - Guest at Egor's birthday's party
Oleg Kshumanev - Guest at Egor's birthday's party
Marina Stolyarova - Guest at Egor's birthday's party
Alexey Mitrofanov - Guest at Egor's birthday's party
Yury Yunushkin - Guest at Egor's birthday's party
Mikhail Tikhomirov - Guest at Egor's birthday's party
Marat Yusupov - Guest at Egor's birthday's party
Director
Timur Bekmambetov
Producer
Konstantin Ernst
Suzanne Jobson
Max Dankevich
Anatoly Maximov
Alexei Kublitsky
Varya Avdyushko
Natela Abuladze
Writer
Timur Bekmambetov
Aleksandr Talal
Sergei Lukyanenko
Vladimir Vasiliev