Related Movies

The Flowers of War


House of Flying Daggers

Curse of the Golden Flower Cast and Crew


Home > Movies > C > Curse of the Golden Flower > Cast and Crew


Cast
Chow Yun-Fat - The Emperor
Gong Li - The Empress
Liu Ye - Crown Prince Wan
Chen Jin - Imperial Doctor's Wife
Jay Chou - Prince Jai
Qin Junjie - Prince Yu
Li Man - Chan
Director
Zhang Yimou
Producer
Bill Kong
Zhang Weiping
Zhang Zhenyan
Writer
Zhang Yimou
Wu Nan
Bian Zhihong
Cao Yu