Related Movies

13 Assassins

Crows Zero Cast and Crew


Home > Movies > C > Crows Zero > Cast and Crew


Cast
Shun Oguri - Genji Takaya
Kyousuke Yabe - Ken Katagiri
Takayuki Yamada - Tamao Serizawa
Shunsuke Daito - Hiromi Kirishima
Meisa Kuroki - Ruka Aizawa
GorĂ´ Kishitani - Hideo
Suzunosuke Tanaka - Chuta Tamura
Tsutomu Takahashi - Takashi Makise
Director
Takashi Miike
Producer
Kazuya Hamana
Mataichiro Yamamoto
Writer
Shogo Muto
Hiroshi Takahashi