1911 Cast and Crew


Home > Movies > Other > 1911 > Cast and Crew


Cast
Jackie Chan - Huang Xing
Joan Chen - Empress Dowager Longyu
Lee Bingbing - Xu Zonghan
Winston Chao - Sun Yat-Sen
Jaycee Chan - Zhang Zhenwu
Hu Ge
Yu Shaoqun
Dennis To
Mei Ting
Xing Jiadong
Hu Ming
Huo Qing
Qi Da
Wang Zhiwen
Ye Daying
Chen Yiheng
Duobujie
Sun Jingji
Li Dongxue
Zhang Xiaolin
Wang Ya'nan
Xu Wenguang
Jiang Jing
Vivi Wang
Wang Luyao
Director
Jackie Chan
Zhang Li
Producer
Jackie Chan
Wang Tianyun
Bi Shulin
Ren Zhonglun
Liu Lijuan
Guo Bin
Zhou Li
Qi Jianhong
Zhou Pixue
Yu Lian
Shen Xiaoyi
Wang Dafang
Peter Lam Kin Ngok
Gu Guoqing
Writer
Xingdong Wang
Baoguang Chen
Browse More Movies:
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z