Worked With:

Shu Qi


Donnie Yen


Chow Yun-Fat


Zhao Tao