Worked With:

Roy Clark


Ricardo Montalban


Erik Estrada