Worked With:

Naomi Watts


Thomas Jane


Brie Larson


Neil Patrick Harris


Kristin Lehman

Jacob Tremblay