Worked With:

Alex O'Loughlin


Jamie Foxx


Alexis Bledel


Rosie Perez


Jonathan Taylor Thomas


Patricia Wettig


Martin Sheen


John Savage


John Astin


Joe Estevez


Brad Johnson

Don Stroud