Worked With:

Ellia English


Jennifer Nicole Freeman


Corey Haim


Mike Epps


Timothy Hutton


Julianna Margulies


Giancarlo Esposito


Terry Crews


David Krumholtz


Michael McGrady


Josh Duhamel


Gary Sinise

Cisco Reyes Pictures